De scholen van OZCS zijn UITSTEKEND in onderwijs!

Ieder kind laten schitteren door tijd en aandacht te geven om te groeien en leerwinst te boeken vanuit de eigen talenten
Participatie van ouders en leerlingen als sterke sokkel voor het onderwijs
Een bijzondere aandacht voor zorgwerking en leerlingbegeleiding in elke school
Samen school-maken met duidelijke afspraken
Respectvol leren omgaan met iedereen als voorbereiding op de samenleving van morgen
Sport en spel om de geest te verruimen en een gezonde levensstijl te stimuleren
Elke school is lokaal verankerd en legt eigen accenten in functie van de eigen onderwijsnoden
Het leven en leren wordt versterkt door culturele activiteiten, studiereizen in binnen- en buitenland, natuurexploratie, religieuze reflectie,
sportactiviteiten, leefdagen, …
Professionele teams die ondersteund worden door een eigen koepelwerking ten dienste van de OZCS-scholen:
interne pedagogische begeleiders, een kwaliteitsdienst, een overkoepelend zorgbeleid, een uitgebreide preventiedienst,
een identiteitswerking in het spoor ven de christelijke inspiratie van onze stichters.
Ambitieus onderwijs: klaar voor de toekomst!